Ontwikkeling en realisatie van duurzame producten en circulaire business modellen.

About


Jokoko is de freelance onderneming van Joost van Uden. Als ervaren ondernemer, opgeleid als ontwerper en ingenieur, ondersteun ik ondernemers op het gebied van ontwerp, engineering, duurzaamheid en circulair ondernemen


Jokoko staat voor de sterke overtuiging dat consumptie als drijvende kracht van de lineaire economie vervangen kan en moet worden door een circulair systeem. Grondstoffen en materiaal blijvend hoogwaardig inzetten, langdurig en duurzaam gebruik stimuleren en ketens sluiten. Hiervoor is innovatie nodig van producten en verdienmodellen. Zo werken we toe naar een samenleving waarin ecologie en economie weer samen gaan. Concreet betekent dit dat Jokoko uitsluitend projecten aanneemt die bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld.


In mijn carrière heb ik twee start-ups opgericht met zowel succes als flinke tegenslagen. Daarnaast heb ik een klein adviesbureau gehad waarin we werkten aan ontwerp en engineering van consumenten producten en MKB bedrijven ondersteunde bij innovatie trajecten. Tussen de bedrijven door heb ik aan meerdere projecten in Ethiopië gewerkt.


De brede werkzaamheden en ervaringen hebben mij gevormd tot een professionele freelancer met een hands-on mentaliteit. Ik houd ervan om dingen te maken en systemen te herzien. Hierdoor ben ik in staat verbinding te maken tussen verschillende disciplines en kan ik vanuit het grotere plaatje kritisch de details vormgeven.

Services


Design and engineering

Productontwikkeling begint bij een idee maar het vergt veel kennis, kunde, tijd en geld om tot goed resultaat te komen. Een goed ontwerpproces zorgt voor grip op de vele keuzes en daar loods ik je stap voor stap doorheen.

Beginnende bij een grondige markt- en probleem analyse definiëren we de ontwerpopdracht. Vervolgens worden in de ideefase veel oplossingen gegenereerd en gevisualiseerd met schetsen en mock-ups. De meest kansrijke ideeën worden verder uitgewerkt tot concept in 3D computermodellen en 3D prints. Hiermee wordt het product tastbaar en kunnen aannames worden gevalideerd. Dit is een proces met vaak meerdere iteraties. De laatste stap is het in productie nemen van het ontwerp. Aan de hand van een 3D model en een pakket productietekeningen wordt uiteindelijk het idee werkelijkheid.

Advies

Ik ondersteun ondernemers bij het opstarten en opschalen van nieuwe ideeën en businesscases. Ik deel mijn ervaring bij het ondernemen en scherp in samenwerking met het bedrijf het productconcept, de business case en de bijbehorende strategie aan.

Dit doe ik zowel als onderdeel van het collectief Noorderwind, als onder eigen naam.

In meerdere sessies behandelen we verschillende aspecten en maken we in een kort tijdsbestek onderbouwde en scherpe keuzes

In dit proces wordt de economische, ecologische en technische haalbaarheid met elkaar in balans gebracht. Vervolgens werken we toe naar concreet uitvoerbare stappen en de bijbehorende financiering zodat we tot actie over kunnen gaan.

Trainingen

Veel bedrijven willen wel meer circulair produceren en opereren, maar vaak weten ze niet hoe. Als trainer help ik deze bedrijven concrete stappen te zetten met behulp van het CIRCO programma. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. Hiervoor ontwikkelde CIRCO een – inmiddels bewezen – programma. Deze trainingen fungeren als een eerste kennismaking met de circulaire economie en bieden concrete handvatten om de schouders eronder te zetten. Hiermee worden bedrijven gericht en concreet getraind.

Als CIRCO trainer geef ik de tracks en heb ik ervaring in verschillende sectoren, zoals de bouw, consumentengoederen, maakindustrie en ketensamenwerkingen.

Clients and partners