Ontwikkeling en realisatie van duurzame producten en circulaire business modellen.

About


Jokoko is de freelance onderneming van Joost van Uden. Als ervaren ondernemer, opgeleid als ontwerper en ingenieur, ondersteun ik ondernemers op het gebied van product ontwerp, duurzaamheid, circulariteit en ondernemen.


Jokoko staat voor de sterke overtuiging dat de lineaire economie waarin consumptie de drijvende kracht is achter welvaart vervangen moet worden door een nieuw systeem. Duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid moeten weer integraal onderdeel worden van onze maatschappij en economie. Concreet betekent dit dat Jokoko uitsluitend projecten aanneemt die bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld.


In mijn carrière heb ik twee start-ups opgericht met zowel succes als flinke tegenslagen. Daarnaast heb ik een klein adviesbureau gehad waarin we werkten aan ontwerp en engineering van consumenten producten, apps en diensten ontwikkelden en MKB bedrijven ondersteunden bij innovatie trajecten. Tussen de bedrijven door heb ik meerdere projecten in Ethiopië ondersteund.


De brede werkzaamheden en ervaringen hebben mij gevormd tot een professionele freelancer met een hands-on mentaliteit. Ik houd ervan om dingen te maken. Hierdoor ben ik in staat verbinding te maken tussen verschillende disciplines en kan ik vanuit het grotere plaatje kritisch de details vormgeven.

Services


Design and engineering

Innoveren begint bij een idee. Het vergt veel kennis, kunde en doorzettingsvermogen om tot resultaat te komen. Het ontwerpproces zorgt voor grip op de vele keuzes en daar loods ik je stap voor stap doorheen. Beginnende bij een grondige markt- en probleem analyse definiëren we de ontwerpopdracht. Vervolgens worden in de ideefase veel oplossingen gegenereerd en gevisualiseerd met schetsen en mock-ups. De meest kansrijke ideeën worden verder uitgewerkt tot concept in 3D computermodellen en 3D prints. Hiermee wordt het product tastbaar en kunnen aannames worden gevalideerd. Dit is een proces met vaak meerdere iteraties om tot een goed ontwerp te komen. Built it, test it. De laatste stap is het in productie nemen van het ontwerp. Aan de hand van een 3D model en een pakket productietekeningen wordt uiteindelijk het idee werkelijkheid.

Start-up Support

Heb je behoefte aan een sparringpartner bij het ondernemen? Ik ondersteun en deel mijn ervaring in het opstarten en opschalen van bedrijven bij het aantrekken van financiering, het uitwerken van de business cases, het managen van productontwikkelingsprocessen en intellectueel eigendom. In samenwerking met Noorderwind bied ik diverse workshops en co-creatie sessies waarin we in een kort tijdsbestek onderbouwde en scherpe keuzes maken om uiteindelijk tot actie over te gaan.

Circular

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. In Circular Business Design Tracks activeert CIRCO productiebedrijven, creatieve professionals maar ook ketenpartners om concreet aan de slag te gaan. Als CIRCO trainer geef ik de tracks en heb ik ervaring in verschillende sectoren, zoals de bouw, consumentengoederen, maakindustrie en ketensamenwerkingen.

Clients and partners